» Tìm kiếm:

Robert Shaw

Cinemax 251 The Warlord Battle For The Galaxy Cinemax 25/1: The Warlord: Battle For The Galaxy

Dải ngân hà chìm trong kỷ nguyên bóng tối khi công nghệ cao ngừng phát triển trong cuộc đấu tranh sinh tồn của con người.

HBO 241 Glory HBO 24/1: Glory

Bộ phim là bản anh hùng ca về 1 trung đoàn gồm toàn những người lính da đen trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Đại uý Robert Shaw là 1 sĩ quan..