» Tìm kiếm:

Rick Rashid

Microsoft Kha nang luu tru du lieu la vo tan Microsoft: Khả năng lưu trữ dữ liệu là vô tận

Trong bài thuyết trình chính thức tại diễn đàn WWW mới đây, giám đốc điều hành nhóm Microsoft Research, Rick Rashid, đã mạnh dạn cam kết..