» Tìm kiếm:

Renesas Design VN

1.000 co hoi viec lam cho ky su tre 1.000 cơ hội việc làm cho kỹ sư trẻ

Tháng 8-2006, Tập đoàn Renesas Technology đã khởi công xây dựng Trung tâm thiết kế hệ thống LSI (Large Scale Intergration: công nghệ mạch..