» Tìm kiếm:

Remote Procedure Call

Hacker mo chien dich tan cong loi Windows DNS Hacker mở chiến dịch tấn công lỗi Windows DNS

Microsoft cảnh báo tin tặc hiện đang lợi dụng một lỗi bảo mật chết người chưa được vá trong hệ điều hành Windows để tổ chức tấn công người..

Microsoft sua loi IE Word Outlook Microsoft sửa lỗi IE, Word, Outlook

Hôm qua (10/10), Microsoft đã phát hành bản cập nhật để bít những lỗi bảo mật chết người trong ứng dụng xử lý văn bản Word, ứng dụng gửi..