Nguoi khong lo thep An Do de mat den Viet Nam Người khổng lồ thép Ấn Độ để mắt đến Việt Nam

Tata Groupe là tập đoàn kinh tế lớn hoạt động bao trùm nhiều lĩnh vực như phần mềm, xe hơi, thép … của Ấn Độ. Vị tổng giám đốc của tập..

Nguoi khong lo thep cua An Do Người khổng lồ thép của Ấn Độ

Ratan N. Tata, vị Chủ tịch của tập đoàn Tata, tập đoàn lớn nhất Ấn Độ hoạt động trong một loạt lĩnh vực từ sản xuất phần mềm, xe hơi, thép..