» Tìm kiếm:

Randall Harding

Lua dao o chon giao duong Lừa đảo ở chốn giáo đường

Randall Harding, hát trong đội hợp xướng Nhà thờ Crossroads ở Corona, bang California (Mỹ), đã hiến một phần tài sản của mình cho đoàn mục..