» Tìm kiếm:

Ramzi Binalshibh

Phien toa xu nghi pham khung bo 119 bat dau Phiên tòa xử nghi phạm khủng bố 11/9 bắt đầu

Tòa án Quân sự Mỹ tại vịnh Guantanamo đã chính thức mở phiên tòa xét xử nghi phạm khủng bố, thể theo bộ luật dành cho khủng bố mới. Những..