» Tìm kiếm:

Rạch Lùm B

Lai lao dao vi cum gia cam Lại lao đao vì cúm gia cầm

Trong khi một bầu không khí âu lo đang trùm lên những gương mặt nông dân thì nhiều đàn gà vẫn lông nhông kiếm mồi, những đàn vịt tràn vẫn..