» Tìm kiếm:

Réne Lejeune

Nhin an co chua duoc benh Nhịn ăn, có chữa được bệnh?

Hỏi: Tôi 57 tuổi, 32 năm nay bị viêm đại tràng co thắt, dùng nhiều thuốc không khỏi. Tôi nghe nói nhịn ăn có thể chữa được nhiều bệnh..