» Tìm kiếm:

Quinmax International Việt Nam Co

Hue Hon 1.000 cong nhan dinh cong Huế: Hơn 1.000 công nhân đình công

Sáng ngày 11/4, hơn 1000 công nhân công ty Quinmax International Việt Nam Co.LTD, đã tổ chức đình công. Đây là một công ty Đài Loan, chuyên..