» Tìm kiếm:

Quỹ Hội

Da Nang Bai bo viec thu Quy Hoi cha me hoc sinh Đà Nẵng: Bãi bỏ việc thu Quỹ Hội cha mẹ học sinh

Đà Nẵng quyết định bãi bỏ thu Quỹ Hội cha mẹ học sinh và miễn đến 100% học phí cho học sinh các hộ bị thu hồi đất sản xuất.

Ha Noi Truong THCS Thinh Liet thu nhieu khoan trai nguyen tac Hà Nội: Trường THCS Thịnh Liệt thu nhiều khoản trái nguyên tắc

Ông Lê Đồng Phấn, Hiệu trưởng Trường THCS Thịnh Liệt đã tự đặt ra nhiều khoản thu như tiền Quỹ Hội phụ huynh học sinh từ 50- 80 nghìn đồng,..