Lay bang thac si Phap tai Viet Nam Lấy bằng thạc sĩ Pháp tại Việt Nam

Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp (trực thuộc Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam) tiếp tục tuyển sinh niên khóa 2006-2007 (khóa 7)..

Tin giao duc Tin giáo dục

* Quỹ Asia-Invest (thuộc Cộng đồng châu Âu) tài trợ cho dự án đào tạo mới tại Trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp (226B Điện Biên Phủ, Q.3,..