» Tìm kiếm:

Quảng Bình Hơn

Quang Binh Hon 300 hang dong da duoc ghi nhan Quảng Bình Hơn 300 hang động đã được ghi nhận

Ngày 24.8, ông Nguyễn Tấn Hiệp, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, hiện ở khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng đã ghi nhận được hơn..