» Tìm kiếm:

Quàng Văn Phóng

Nhung nguoi bat mach lu quet Những người "bắt mạch" lũ quét

Quàng Văn Phóng vận hết sức vào đôi bàn tay từ từ đưa cáp nối ra giữa dòng. Gió hút từ ngã ba sông làm chiếc nôi chao đảo. Phía dưới, từng..