Quoc hoi nay dang phan dau theo kip ngay xua Quốc hội nay đang phấn đấu theo kịp... ngày xưa

Bất chấp mọi khó khăn, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra QH Khóa I của nước ta vào năm 1946 đã thành công rực rỡ. Cho đến nay, hơn 60 năm..