» Tìm kiếm:

QG Bùi Như Đức

The moi la coi vang Thế mới là "còi vàng"

Trong tài Dương Mạnh Hùng quyết định không nộp đơn "xin"...Thi lại. Mà nếu có nộp, thì chưa chắc đã được chấp thuận (căn cứ vào phát ngôn..