» Tìm kiếm:

Professional Disc

SONY se phat hanh dia quang dung luong 23GB vao thang 11 SONY sẽ phát hành đĩa quang dung lượng 23GB vào tháng 11

Trong tháng 11 này, Tập đoàn Sony sẽ cho ra đời đĩa quang học mới, cho phép lưu trữ đến 23.3 GigaBytes dữ liệu. Tên gọi cho đĩa này là..