» Tìm kiếm:

ProMos Technologies

Thi truong DRAM Dai Loan cat giam du bao doanh thu Thị trường DRAM Đài Loan cắt giảm dự báo doanh thu

Hôm qua, hai công ty sản xuất DRAM lớn của Đài Loan là ProMos Technologies và Mosel Vitelic đã cắt giảm dự báo doanh thu các sản phẩm DRAM..