» Tìm kiếm:

Polygon Tool

Bai 5 Ve da giac Polygon Tool Bài 5: Vẽ đa giác - Polygon Tool

Công cụ Polygon Tool được dùng để vẽ các đa giác, từ những đa giác này ta có thể vẽ ra nhiều hình dạng khác nhau.Để vẽ đa giác lần lượt làm..