Vu Tay nguyen Ho da nhan danh Chua de gay roi Vụ Tây nguyên: "Họ đã nhân danh Chúa để gây rối"

Sáng 19-4, phóng viên TS đã vào tận làng Plei Brel, xã Glar, huyện Đăk Đoa, gặp mục sư Tin Lành Uy. "Một số giáo dân của chúng tôi vì chưa..