» Tìm kiếm:

Pink Sheets

Niem yet tai TTCK Hoa Ky Kho khan chinh la van de kiem toan Niêm yết tại TTCK Hoa Kỳ: Khó khăn chính là vấn đề kiểm toán

Niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) nước ngoài đặc biệt là TTCK của Mỹ hiện nay đã không còn quá xa vời hay lạ lẫm đối với các..