» Tìm kiếm:

Pilkington Activ

The gioi da co kinh cua sinh thai tu lam sach Thế giới đã có kính cửa sinh thái, tự làm sạch

Các nhà khoa học Anh đã sáng chế một loại kính tự làm sạch, cực kỳ thuận tiện đối với những nơi nguy hiểm hoặc không dễ tiếp cận.