PiTech I10 Dien thoai may anh 3 MB PiTech I-10 – Điện thoại máy ảnh 3 MB

Không chỉ mạnh ở chiếc camera 3 megapixel, PiTech I-10 còn là chiếc điện thoại trang bị nhiều năng tính vượt trội dành cho chiếc smartphone..