» Tìm kiếm:

Phra Phayom Kalayano

Chuong dien thoai cua nha phat Chuông điện thoại của... nhà phật!

Cảm thấy chán khi nghe mãi những kiểu chuông điện thoại cũ rích mà đi đâu cũng bị "đụng hàng"? Sao bạn không thử cài kiểu chuông mới theo..