Lien hoan Phim Uc 2007 tai VN Liên hoan Phim Úc 2007 tại VN

Sáu bộ phim truyện và 6 bộ phim ngắn đặc sắc của Úc sẽ được chiếu tại Liên hoan Phim Úc 2007 tại TPHCM, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc từ 20-1..