» Tìm kiếm:

Phillippines Joseph Estrada

Cuu Tong thong Phillippines Estrada bi ket an chung than Cựu Tổng thống Phillippines Estrada bị kết án chung thân

Cựu Tổng thống Phillippines Joseph Estrada đã bị Tòa án nước này kết án chung thân vì tội danh tham nhũng trong thời gian 3 năm cầm quyền.