» Tìm kiếm:

Philip Schiller

May Mac chay Windows Máy Mac chạy Windows

Ngày hôm qua, Apple Computer đã cho giới thiệu phần mềm hỗ trợ cho phép các hệ thống máy Mac trang bị bộ vi xử lí Intel có thể chạy hệ điều..