» Tìm kiếm:

Phannipha Changcharoen

Bi sat Viet Nam khoi dau khong thuan loi Bi sắt Việt Nam khởi đầu không thuận lợi

Sáng nay, niềm hy vọng hàng đầu của Bi sắt Việt Nam - Phan Thị Thúy Diễm - đã thất bại trước vận động viên Thái Lan - Phannipha..