» Tìm kiếm:

Phan Văn Hòa

Phan mem nhung Co hoi cho cac doanh nghiep Viet Nam Phần mềm nhúng - Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam

Thị trường dành cho phần mềm nhúng (embeded system) đang ngày càng phát triển và mở rộng. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước cơ hội..