» Tìm kiếm:

Phan Phương Trúc

Chi Mua he xanh “Chị Mùa hè xanh”

Chiến sĩ Mùa hè xanh Phan Phương Trúc (SV năm 1, khoa giáo dục mầm non, ĐH Sư phạm TP.HCM) vui chơi với các bé tại Trung tâm Bảo trợ xã hội..