» Tìm kiếm:

Phan Phương Đông

Phan Phuong Dong Sang tao la doc ban Phan Phương Đông: Sáng tạo là độc bản!

"Tuyên ngôn" này của nhà điêu khắc Phan Phương Đông hiện diện ở khắp nơi trong ""ngôi nhà độc bản" của vợ chồng anh (vợ là hoạ sĩ Chinh Lê,..

Toi thieu de choi Tối thiểu - "để chơi"

TTCN - Từ mười năm nay Phan Phương Đông hiện diện trong điêu khắc ở VN khá lặng lẽ và chắc chắn. Không thể quên điêu khắc của anh nếu xem..