» Tìm kiếm:

Phan Ngọc Đằng

Buoi Bac Ho tren que huong Dong khoi “Bưởi Bác Hồ” trên quê hương Đồng khởi

Sau khi dẫn tôi đi xem hết vườn bưởi trước nhà ở phường Phú Khương, rồi vòng lên vườn cây ăn trái trồng toàn bưởi ở xã Sơn Đông (thị xã Bến..