Dung danh mat co hoi bang duong ranh gioi tu ve Đừng đánh mất cơ hội bằng đường ranh giới tự vẽ

Đã biết rằng cứ mãi chìm đắm trong nỗi đau về một mối tình dở dang là chẳng ích gì. Đã biết khuyên người khác rằng "phải biết đấu tranh..