» Tìm kiếm:

Phỏ TGĐ Transerco

Vi vo be Pho TGD Transerco xin mien lam dai bieu HDND Vì vợ bé, Phó TGĐ Transerco xin miễn làm đại biểu HĐND

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa phát hiện, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã thanh toán hàng chục triệu đồng cước điện thoại..