» Tìm kiếm:

Phạm Xuân Lập

Incombank tap trung thuc hien co phan hoa trong 2008 Incombank tập trung thực hiện cổ phần hóa trong 2008

Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) Phạm Xuân Lập cho biết năm 2008, Incombank tập trung vào thực hiện cổ phần hoá;..

Incombank tap trung thuc hien co phan hoa trong 2008 Incombank tập trung thực hiện cổ phần hóa trong 2008

Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) Phạm Xuân Lập cho biết năm 2008, Incombank tập trung vào thực hiện cổ phần hoá;..

Bo nhiem Tong giam doc Vietcombank va Incombank Bổ nhiệm Tổng giám đốc Vietcombank và Incombank

Theo các quyết định đã được công bố, từ ngày 1/11/2007, ông Nguyễn Phước Thanh, nguyên Phó Tổng Giám đốc VCB kiêm Giám đốc VCB chi nhánh..