» Tìm kiếm:

Phạm Thị Lập

De nghi an chung than cho trum lua XKLD Nguyen Thi Lan Đề nghị án chung thân cho “trùm lừa XKLĐ” Nguyễn Thị Lan

Chiếm đoạt của dân nghèo trên nửa triệu USD. Nhiều gia đình đã tan cửa nát nhà vì đường dây lừa đảo này. Công tố viên đã đề nghị HĐXX tuyên..