» Tìm kiếm:

Phượng Hoàng Trung Đô

Hanh trinh 1.000 nam nhung kinh do Viet Nam Hành trình 1.000 năm những kinh đô Việt Nam

Đó là một ý tưởng độc đáo nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Các khu vực di tích như kinh đô Thăng Long, Hoa Lư, Lam Kinh, Phượng Hoàng..