» Tìm kiếm:

Phú Thái Group

Ra mat he thong phan phoi lon nhat Viet Nam Ra mắt hệ thống phân phối lớn nhất Việt Nam

Ngày 14-5 tại Hà Nội, bốn "đại gia" bán lẻ hàng đầu Việt Nam gồm: Tổng công ty (TCT) thương mại Hà Nội (Hapro), Tổng Công ty thương mại Sài..

Thanh lap Trung tam phan phoi san pham cua nguoi khuyet tat Thành lập Trung tâm phân phối sản phẩm của người khuyết tật

Phú Thái Group - nhà phân phối sản phẩm lớn của Việt Nam đã triển khai dự án thành lập trung tâm phân phối sản phẩm của người khuyết tật.