Mot thuong binh bi danh nham den chet Một thương binh bị đánh nhầm đến chết

Một thương binh ở huyện Sóc Sơn nửa đêm đi lạc vào thôn Phú Tàng, bị nhóm trai làng nhầm tưởng là trộm, đã ra tay đánh đòn hội đồng. Nạn..