» Tìm kiếm:

Phú Ngãi Trị

DBSCL gia cam tiep tuc chet hang loat ĐBSCL: gia cầm tiếp tục chết hàng loạt!

Khoảng hai tuần nay, tình trạng gà chết hàng loạt buộc phải tiêu hủy với số lượng lớn tiếp tục xảy ra ở nhiều tỉnh khu vực ĐBSCL. Không ít..