» Tìm kiếm:

Phùng Hữu Lan

Dich gia Le Anh Minh va Lich su triet hoc Trung Quoc Dịch giả Lê Anh Minh và "Lịch sử triết học Trung Quốc "

Xuất hiện trong giới học thuật với những công trình đồ sộ về văn hóa phương Đông như: Triết giáo Đông phương (đồng chủ biên), Kinh Dịch Và..