» Tìm kiếm:

Phó Ban Đổi

Sap xep doi moi DNNN Lung tung vi khoang trong phap ly Sắp xếp, đổi mới DNNN: Lúng túng vì khoảng trống pháp lý

TP - Ông Trần Ngọc Phượng- Phó Ban Đổi mới quản lý DN TPHCM thừa nhận hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) sau khi sắp xếp,..