» Tìm kiếm:

Pháp Pierre Vermeulin

Su nguy hiem cua dioxin van con ton tai o Viet Nam Sự nguy hiểm của dioxin vẫn còn tồn tại ở Việt Nam

Chiều nay, Hội nạn nhân chất da cam Việt Nam đã thỏa thuận với Giáo sư người Pháp Pierre Vermeulin về việc hỗ trợ 2 dự án khôi phục sinh..