» Tìm kiếm:

Pháp Hà Nội L’Espace

Chieu buong day tieng tho dai "Chiều buông đầy tiếng thở dài"

Đó là tên của triển lãm sắp đặt, sẽ mở đầu cho Ngày hội đọc sách của Trung tâm văn hóa Pháp Hà Nội L’Espace, khai mạc ngày 14/10 và kéo..