» Tìm kiếm:

Pháp Georges Condominas

Bao tang Quai Branly Paris trung bay suu tap ve doi song cua nguoi dan Tay Nguyen Bảo tàng Quai Branly (Paris) trưng bày sưu tập về đời sống của người dân Tây Nguyên

Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia Đông Nam Á có nền nghệ thuật và văn minh được giới thiệu nhiều nhất tại lễ khai trương bảo tàng..