» Tìm kiếm:

Pearson Eduecation

Trien lam sach tiep thi quang cao va xay dung thuong hieu Triển lãm sách tiếp thị, quảng cáo và xây dựng thương hiệu

Sáng nay 4-11-2005, triển lãm sách chuyên ngành Tiếp thị, Quảng cáo và Xây dựng thương hiệu do Thư viện Quảng cáo Vietnam Marcom phối hợp..