» Tìm kiếm:

Peace Trees Vietnam

Viet Nam da thay doi doi toi Việt Nam đã thay đổi đời tôi

Lần đầu tiên đến Việt Nam, ông là một người lính Mỹ, đem súng chĩa vào những làng mạc Việt Nam. Lần thứ hai tới Việt Nam, ông là một người..