» Tìm kiếm:

Paul Arendt

Canh nong trong Sac Gioi lam Hollywood xon xao Cảnh nóng trong “Sắc, Giới” làm Hollywood xôn xao

Paul Arendt, đến từ BBC nhận xét, "Lương triều Vỹ và Thang Duy, một diễn viên mới và một diễn viên cũ, nhưng cả hai đã hoá thân thành công..