» Tìm kiếm:

Patrick Stuebing

Moi tinh ngang trai cua hai anh em ruot Mối tình ngang trái của hai anh em ruột

Năm 2000, Patrick Stuebing trở lại thành phố Leipzig (Đức) tìm lại mẹ ruột của mình sau hơn 2 chục năm lưu lạc. Đó cũng là lần đầu tiên anh..