» Tìm kiếm:

PTGĐ Cty Phát

Gia han tam giu doi tuong tham gia chieu bac Tam Dao Gia hạn tạm giữ đối tượng tham gia "chiếu bạc" Tam Đảo

21/8, Viện KSNDTC đã ra quyết định gia hạn tạm giữ lần 1, thời hạn 3 ngày, đối với ông Nguyễn Văn Kiên (Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Đầu tư và..